ENFJ : „Tanítók” általános jellemzése

Az ENFJ – Tanító elsődlegesen kifelé, a külvilág felé fókuszálva éli az életét. Ahol aszerint áll hozzá dolgokhoz, hogy mit érez velük kapcsolatban, vagy hogy hogyan illenek bele a személyes értékrendjébe. Másodlagosan befelé fordul, ahova az információt megérzések, ráérzések formájában fogadja be.

Az ENFJ – Tanítók társas viselkedése

Az ENFJ – Tanítók emberekre összpontosító személyek. Az emberekkel kapcsolatos lehetőségek világában élnek. Bármely más típusnál jobban értenek az emberekhez. Megértik és törődnek az emberekkel. Különös tehetségük van ahhoz, hogy kihozzák másokból a legjobbat.

Az ENFJ – Tanítók fő célja az életben, hogy szeretetet, támogatást és boldogságot biztosítsanak másoknak.

Mások megértésére, támogatására és bátorítására összpontosítanak. Tesznek azért, hogy az események mozgásba lendüljenek mások körül. Ebben lelik a legnagyobb személyes örömüket.

Mivel az ENFJ – Tanítók ilyen kivételes módon értenek az emberekhez, megvan az a képességük, hogy el tudják érni, hogy mások pontosan azt tegyék, amit ők akarnak. Belemásznak az emberek fejébe, és azt a reakciót érik el, amit szeretnének. Az ENFJ – Tanítók motivációi általában önzetlenek, de azon ENFJ – Tanítók, akiknek a személyisége nem éppen megfelelően fejlődik, arról ismertek, hogy az emberek feletti hatalmukat mások manipulálására használják.

Az ENFJ-k nehezen tudnak lazítani

Az ENFJ – Tanítók annyira a külvilágra összpontosítanak, hogy különösen fontos számukra, hogy némi időt egyedül töltsenek. Ez egyes tanítók számára nehéz lehet. Mert hajlamosak kemények lenni önmagukkal, és sötét gondolatok felé fordulni, amikor egyedül vannak. Éppen ezért az ENFJ-k olykor kerülik az egyedüllétet, és társas tevékenységekkel töltik meg az életüket.

Az ENFJ – Tanítók hajlamosak mások szükségleteit szem előtt tartva meghatározni az életcéljaikat és a fontossági sorrendet. S nincsenek mindig tisztában a saját szükségleteikkel. Személyiségtípusuk számára természetes, hogy hajlamosak mások szükségleteit a sajátjuk elé helyezni.

Szükséges, hogy folyamatosan tisztában legyenek a saját szükségleteikkel, nehogy feláldozzák magukat a másokon való segítés késztetése folyamán.

Figyelj!

Az önismeret belső útja egy sok elemből álló folyamat.

Ismerd meg az önismereti belső munka elemeit lépésről lépésre, egy ingyenes e-mail tanfolyam keretében!

Az ENFJ – Tanítók értékrendje

Az ENFJ – Tanítók más extravertált típusoknál visszafogottabban nyílnak meg másoknak. Habár erősen hisznek a meggyőződéseikben, mégis inkább tartózkodnak tőle, hogy ezeket kifejezzék, ha ez akadályozná, hogy kihozzák másokból a legjobbat.

Leginkább az foglalkoztatja őket, hogy elősegítsék másokban a változást. Ezért gyakori, hogy mindenkivel személyre szabottan érintkeznek, amolyan kaméleon módjára, ahelyett, hogy önmagukat adnák.

Ami nem jelenti azt, hogy az ENFJ – Tanítóknak nincs véleményük. Az ENFJ – Tanítóknak határozott értékrendjük és véleményük van, amit világosan és tömören képesek kifejezni. Ezeket a meggyőződéseiket kifejezésre juttatják, amíg nem túl személyesek.

Az ENFJ – Tanító sok tekintetben nyílt és nyitott, de leginkább arra összpontosít, hogy fogékony és támogató legyen másokkal. Amikor egy mély  meggyőződésük és valaki szükségleteinek a kielégítése kerül szembe egymással, nagy valószínűséggel a másik ember szükségleteit tartják fontosabbnak.

Az ENFJ – Tanító esetenként elég magányosnak érezheti magát, még akkor is, ha emberek veszik körül. Az magányosság érzését súlyosbíthatja, hogy hajlamos nem felfedni a valódi énjét.

Az emberek imádják az ENFJ – Tanítókat. Szórakoztatóak, és ténylegesen megértik és szeretik az embereket. Jellemzően nagyon egyenesek és őszinték. Általában rengeteg önbizalmat sugároznak magukból. S adottságaiknak köszönhetően sokféle dologhoz értenek. Általánosságban okosak. Tele vannak energiával, erőteljesek és lendületesek. Általában jók bármiben, ami érdekli őket.

Az ENFJ – Tanítók szeretik, ha minden rendezett körülöttük, és keményen dolgoznak, hogy rendet tartsanak, és hogy tisztázzák, ami nem egyértelmű. Hajlamosak fontoskodóan viselkedni, főleg ha az otthoni környezetükről van szó.

Az ENFJ – Tanítók a hivatásban

Munkakörnyezetben az ENFJ – Tanítók jól teljesítenek olyan pozíciókban, ahol emberekkel kell foglalkozniuk. A különös képességük, hogy megértenek másokat. S hogy pont azt mondják, amire a másiknak szüksége van ahhoz, hogy boldog legyen. Ez született tanácsadókká teszi őket.

Szeretnek a figyelem középpontjában lenni. S nagyon jól szerepelnek olyan helyzetekben, ahol inspirálhatnak és vezethetnek másokat, mint például a tanítás.

Az ENFJ – Tanítók nem szeretnek személytelen érveléssel foglalkozni. Nem értik és nem tartják sokra az előnyeit. S kényelmetlenül érzik magukat olyan helyzetekben, ahol logikával és tényekkel kénytelenek foglalkozni, anélkül, hogy azoknak bármi köze lenne bármilyen emberi tényezőhöz. Az emberekkel kapcsolatos lehetőségek világában élve jobban élvezik a tervezgetést, mint a tetteket. A jövő lehetőségeitől izgatottak lesznek, de könnyen elunják magukat és nyughatatlanná válnak a jelentől.

Az ENFJ – Tanítóknak különleges érzékük van az emberekhez, és alapvetően akkor boldogok, amikor ezt arra használhatják, hogy segíthessenek másokon. Akkor a legelégedettebbek, amikor másokat szolgálhatnak.

Az emberiség iránti őszinte érdeklődésük, és az emberekkel kapcsolatos, kivételes intuitív megérzéseik folytán képesek a legvisszahúzódóbb egyéneket is előcsalogatni a csigaházukból.

Az ENFJ – Tanítók erősen igénylik a szoros, bensőséges kapcsolatokat. S rengeteg energiát képesek arra fordítani, hogy ilyen kapcsolatokat teremtsenek és fenntartsanak. Nagyon hűségesek és megbízhatóak egy ilyen kapcsolatban.

Az ENFJ – Tanítók kihívásai

Annak az ENFJ – Tanítónak, akinek nem fejlődött ki rendesen az Érző oldala, nehézségei adódhatnak, ha jó döntést akar hozni, és nagy mértékben másokra támaszkodik a döntéshozás folyamatában. Ha az Intuíciója nem fejlődött ki megfelelően, akkor előfordulhat, hogy nem látja a lehetőségeket. S elhamarkodottan ítél meg dolgokat valamilyen elfogadott értékrend vagy társadalmi norma alapján, anélkül, hogy tisztában lenne az adott helyzettel.

Egy ENFJ – Tanító, aki nem találta meg a helyét a világban, valószínűleg elképesztően érzékeny a kritikára, és hajlamos a túlzott aggodalomra és a bűntudatra. Továbbá nem ritkán manipulatív, és irányítani akar másokat.

Az ENFJ – Tanító adottságai

Általánosságban az ENFJ – Tanítók elbűvölő, kedves, szívélyes, kreatív és sokoldalú egyének gazdagon fejlett meglátásokkal arról, hogy mi motivál más embereket. Ezen különleges képességük, mellyel meglátják a másokban rejlő lehetőségeket, az őszinte vágyukkal együtt, hogy segítsenek másoknak, igazán értékes egyénekké teszik az ENFJ – Tanítókat.

Az ENFJ – Tanító annyira önzetlen és gondoskodó, hogy fontos észben tartania, hogy a saját szükségletei épp olyan fontosak, mint másokéi.

Az ENFJ – Tanítók az emberiség jóakaratú “tanítói”. Félelmetes karizmájuk van, ami sokakat a gondoskodó gyámságuk vagy a nagy rendszerük felé fordít. Sok ENFJ – Tanítónak félelmetes a befolyásoló ereje, ami a fenomenális interperszonális készségükön és az egyedülálló eladási képességükön alapszik. De általában nem manipulációnak szánják. Az ENFJ – Tanítók alapvetően hisznek az álmaikban, valamint segítőnek és támogatónak látják önmagukat, ami általában igaz is.

Az ENFJ – Tanítók globális tanulók. A teljes képet látják. Az ENFJ – Tanító széles körűen koncentrál. Némelyikük hihetetlen számú feladattal vagy projekttel képes zsonglőrködni. Sok ENFJ – Tanítónak félelmetes vállalkozói képességei vannak.

Megkülönböztető diagnózis

Az ENFJ – Tanítók – definíció szerint – J-k, akikkel a szervezettséget és döntésképességet társítjuk. De nem hasonlítanak az SJ – Gondviselőkre vagy NTJ – Szervezőkre sem a környezetük megszervezésében, sem az esetenkénti makacsságban. Az ENFJ – Tanítók a személyközi kapcsolatokban szervezettek. Az irodájuk vagy rendetlen vagy nem. De az emberekről és az indítékokról a következtetéseiket (melyekre az Érzésük segítségével jutnak) sokkal gyorsabban levonják, és ezek sokkal rugalmasabbak, mint az NFP – Támogató társaiké.

Az ENFJ – Tanítók ismerik és elismerik az embereket. Mint a legtöbb NF – Idealista (és az Érzők általában), hajlamosak elhanyagolni magukat és saját szükségleteiket mások szükségletei miatt. Vékonyabb pszichológiai határaik vannak, mint a legtöbbeknek. S kevésbé érzékeny emberek könnyen megsérthetik vagy kihasználhatják őket. Az ENFJ – Tanítók gyakran többet vállalnak fel mások terheiből, mint amennyit elbírnak.

Védjegy: “Az elsőkből lesznek az utolsók.”

Ez az ENFJ – Tanítók nyitott ajtó politikájára utal.

Egy ENFJ – Tanító kollégám mindig behív az irodájába, tekintet nélkül a saját körülményeire. Ha másvalaki jön az ajtóhoz, megengedi neki, hogy félbeszakítsa a beszélgetésünket a saját kívánságával. Míg arról a kívánságról beszélnek, megszólal a telefon, és ő felveszi. Mások beugranak egy “rövid kérdéssel”. Végül felkelek, bemegyek az irodámba, és a telefon hívásvárakoztatás funkcióját használom. Amikor leteszi, már én élvezem az osztatlan figyelmét!


Az ENFJ – Tanító Stresszes helyzetben:

  • Úgy gondolja, hogy nem bíznak benne, alulértékelik
  • Úgy találja, hogy túl sok demagóg nézethez kell alkalmazkodnia, amit ízléstelennek talál
  • Hajlamos önkritikusabb lenni
  • Erősebben figyel a hitelességre és arra, hogy őszinte legyen magához
  • Érzékenynek és értéktelennek érezheti magát, azt érzi, hogy képtelen megoldani a problémákat
  • Tiltakozik, kirohan az összes követelmény ellen, amit vele szemben támasztanak

Stresszkezelési stratégiák ENFJ tanítók számára:

  • Találjon olyan támogató csoportot, akikkel beszélgethet a frusztrációiról
  • Engedje meg magának, hogy a legmélyebb érzéseit és aggodalmait megossza azokkal a barátaival, akikben bízik
  • Térjen vissza az alapvető értékekhez, és azok alapján állítson fel világos prioritást
  • Írjon naplót az érzéseiről, és találjon valakit, akinek megmutathatja írásait.

Forrás:

http://typelogic.com/enfj.html

http://www.anima-racio.hu/pdf/Szemelyiseg_es_stressz.pdf

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..