INTJ – „Zsenik” általános jellemzése

Az INTJ gondolkodása kifele fordul, s belül intuitíve érti meg a világot.

Az INTJ -zsenik elsődlegesen befelé fókuszálva élik az életüket, ahova az információt megérzések, ráérzések formájában fogadják be. Másodlagosan kifelé fordulnak a külvilág felé, ahol racionálisan és logikusan gondolkodva kezelik az életüket.

Az INTJ – zsenik a gondolatok és a stratégiai tervezés világában élnek. Sokra tartják az intelligenciát, tudást és hozzáértést, és jellemzően magasak az elvárásaik ilyen téren, amiknek folyamatosan igyekeznek megfelelni. Valamivel enyhébb mértékben ugyanezt várják el másoktól is.

Az Introvertált Intuíció uralja a személyiségüket, ezért az INTJ – zsenik a világ megfigyelésére és gondolatok illetve lehetőségek megalkotására koncentrálják az erejüket, jól kiegészítve a feltaláló ENTP-k képességeit. Az elméjük folyamatosan adatokat gyűjt és összefüggéseket keres köztük.

INTJ -zsenik a gondolkodást és az intuíciót egyesítik

Elképesztően jó meglátásaik vannak, és általában gyorsan megértenek egy-egy új ötletet. Ugyanakkor a fő motivációjuk nem az, hogy megértsenek egy elképzelést, hanem inkább az, hogy az adott elképzelést hasznosítsák valahogy. Ebben lehetnek segítségükre a INTP tervezőknek.

Az INTP tervezőkkel ellentétben ők nem gondolnak végig egy elképzelést olyan mélyen, ahogy csak lehet, csak azért, hogy teljes egészében megértsék. Az INTJ zseniket az hajtja, hogy következtetéseket vonjanak le az elképzelésekből. Lezárás és rendezettség iránti szükségletük általában megköveteli, hogy olykor a tettek mezejére lépjenek, s befejezzék azt, amit egyszer elkezdtek.

Az INTJ-k ambiciózusak, magabiztosak, határozottak s hosszú távú gondolkodók. Sok zseni köt ki végül mérnöki vagy tudományos tevékenységek mellett, habár némelyik elég kihívást lát az üzleti világ olyan területein, amik rendezéssel és stratégiai tervezéssel foglalkoznak.

A zsenik (lángelmék) tipikus tudós alkatok

Az INTJ-k hatalmas mértékű, rendszerek és rendezettség iránti szeretete és igénye, a természetes éleslátásukkal együtt, kitűnő tudósokká teszi őket. Egy INTJ tudós azzal adózik a társadalomnak, hogy az elképzeléseit használható alakba önti, amit mások is követhetnek. Az INTJ számára nem egyszerű, hogy kifejezze saját belső képeit, meglátásait és elvont gondolatait. Az INTJ gondolatainak és elképzeléseinek belső szerkezete nagyon egyedi, és alapból nem fordítható le olyan alakra, ami mások számára is érthető lenne.

Ugyanakkor a lángelméket az mozgatja, hogy az elképzeléseiket olyan tervvé vagy rendszerré alakítsák, amely könnyedén elmagyarázható, nem pedig az, hogy közvetlenül a gondolatait fordítsa le. Általában nem látják az értékét egy közvetlen fordításnak. S gondjaik vannak az elképzeléseik kifejezésével is, amik nem lineárisak. Azonban a tudás és intelligencia iránti elképesztő tiszteletük arra sarkallja őket, hogy kifejezzék gondolataikat azoknak az embereknek, akikről úgy gondolják, hogy érdemesek az erőfeszítésre.

Az INTJ-k a típusok közt a “Rendszerek építőjeként” ismert. Talán mert ez a típus rendelkezik azzal a képességgel, hogy remekül kombinálja a fantáziát és képzeletet a megbízhatósággal. Bármilyen rendszeren dolgozik is épp, azt úgy csinálja, ahogy egy INFJ tenné egy számára fontos erkölcsi kérdésben. Maximalizmus és a tekintélyelv figyelmen kívül hagyása egyaránt előfordulhat ilyenkor. Mivel a zseni INTJ-k nem kímélik sem magukat, sem a project többi résztvevőjét.

Az INTJ kihívásai

Azonban, ha bárkivel szemben felmerül a gyanú, hogy hanyag, lusta vagy gondatlan, az elveszíti minden tekintélyét az zseni szemében. Onnantól fogva nem fogja tisztelni azt a személyt. S ezt a másik fél tudomására is adja, akkor is, ha mondjuk a feletteséről vagy a főnökéről van szó. Az INTJ arról is híres, hogy magára vállal és meg mer tenni olyasmit is, ami kritikus, nehéz döntést igényel. Mindezt sokszor anélkül, hogy egyeztetne a főnökével vagy munkatársaival róla.

Másrészről hajlamos aggályoskodóvá, szőrszálhasogatóvá válni, és pártatlanul viselkedni azokkal, akikkel együtt dolgozik. Megvan az a képessége, hogy olyan lehetőségeket fedezzen fel, és ragadjon meg, amiket mások észre sem vesznek.

Tágan értelmezve, az INTJ-k általában azzal foglalkoznak, amihez értenek, amit ismernek. Tipikus zsenik által választott munkakörök a tudományos és a mérnöki munkák, de bárhol megtalálhatóak, ahol az értelemre és az alaposságra kell építeni (pl. jog, akadémiák,…).

Ez a személyiségtípus képes magasra eljutni a ranglétrán, amennyiben tudja értékesíteni a képességeit. Sokan közülük a kitűzött cél, vagy az áhított magány érdekében még arra is képesek, hogy megtanulják tettetni az alkalmazkodást. Úgy tesznek, mint akik semmiben sem különbözik a többiektől, csak hogy saját, eredeti ötleteiket biztonságban tudják.

Az INTJ-k született vezetők

Ennek ellenére általában a háttérben maradnak mindaddig, amíg úgy nem látják tényleges szükségét annak, hogy átvegyék a vezetést. Vezetői szerepben elég hatékonyak, mert képesek objektíven látni egy helyzet természetét. S elég alkalmazkodóak ahhoz, hogy változtassanak azon, ami nem működik jól.

Ők a legfőbb stratégák – folyamatosan figyelik a felhasználható ötleteket és elképzeléseket. S a jelenlegi stratégiájukhoz igazítják azokat, hogy minden elképzelhető eshetőségre felkészüljenek.

Az INTJ-k elképesztően nagy mennyiségű képességgel rendelkeznek, hogy nagyszerű dolgokat vigyenek véghez. Képesek meglátni az átfogó képet. S természetük arra sarkallja őket, hogy az elképzeléseiket szilárd tervekké, majd tettekké formálják. Az érvelési készségük segítségével ezt el is érhetik.

A zseni  INTJ-k maximalista emberek. Látszólag végtelen kapacitással rendelkeznek, ha arról van szó, ami komolyan érdekli őket. Ami megakadályozza, hogy megszállottá váljanak a tökéletes eredményt illetően, az ennek a személyiségtípusnak a gyakorlatiassága. A zseni INTJ gyakran teszi fel azt a döntő, és sokszor könyörtelennek tűnő kérdést, amivel lezár minden vitát: “És működik?”.

Ennek köszönhetően eredményeiket szinte 100%-osan függetlenül, s pártatlanul érik el. Sem a hatalom, sem a törvények, sem a szabályok nem tudják rávenni arra, hogy elfogadjanak egy számukra rossz eredményt.

A zsenik általában jól képzett emberek. S nem okoz nekik problémát, hogy elérjék céljaikat a hivatásukban vagy a tanulmányaik során. Megvannak az adottságaik, hogy nagy lépéseket tegyenek ilyen téren. Ami az emberekkel való kapcsolatát illeti, az az INTJ, aki toleranciát gyakorol, és erőfeszítéseket tesz, hogy hatékonyan fejezze ki meglátásait mások számára, mindennel rendelkezik, ami a gazdag és eredményes élethez szükséges.

A zseni INTJ-k rengeteg időt töltenek a saját elméjükben, hasonlóan a tervezőkhöz. Esetenként kevéssé érdeklik őket a másik ember gondolatai vagy érzései. Hacsak nem fejlődött ki megfelelően az Érző oldaluk, gondjaik lehetnek a kívánt szintű intimitás megadásával. Ha nem fejlődött ki megfelelően az Érzékelő oldaluk, hajlamosak olyan részleteket figyelmen kívül hagyni, amik az elképzeléseik megvalósításához szükségesek.

A zseni INTJ-k társas viselkedése

A zseni INTJ-t az mozgatja a külvilággal való kapcsolatában, hogy

 • döntéseket hozzon,
 • kifejezze a véleményét, és hogy
 • egy érthető és ésszerű rendszerbe foglaljon mindent amivel találkozik.

Következésképp gyorsan formálnak véleményt. Gyakran nagyon fejlett intuícióval rendelkeznek. S meg vannak róla győződve, hogy igazuk van. Ha nem egészítik ki az intuitív felfogásukat jól fejlett, a meglátásaikat kifejezni tudó képességgel, gyakran azon kaphatják magukat, hogy félreértik őket.

Ilyenkor a zseni INTJ-k hajlamosak a másik fél korlátoltságával magyarázni a meg nem értettségüket, az önmagukat nehezen kifejező természetük helyett. Ez a hajlamuk azt eredményezheti, hogy a zseni INTJ-k túl könnyen elutasítják mások meglátásait. S általánosan arrogánssá és elitistává válnak.

A társadalmi, szociális kapcsolatai (különösképp a romantikus kapcsolatok) jelentik az INTJ gyenge pontját. Igaz, hogy képesek mély érzelmekre, és törődnek másokkal (általában pár „kiváltságos” személlyel). S hajlandóak sok időt és figyelmet fordítani egy párkapcsolatra vagy barátságra, de a tudása és magabiztossága, ami más területeken olyan sikeressé teszi, ilyen helyzetekben csak összezavarja, esetleg félrevezeti őket.

Ennek oka, hogy sok INTJ nem érti a szociális szokások lényegét. Például a csevegést és a flörtölést – amit a legtöbb típus még szórakoztatónak is talál egy kapcsolatban – kevés türelemmel és kis megértéssel kezeli. Még nehezebbé teszi a helyzetet, hogy az INTJ személy általában extrém mértékben igényli az egyedüllétet, és gyakran természetéből fakadóan közömbös, szinte érzéketlen. Ezért sokan félre is értik őket. A legalapvetőbb probléma valószínűleg az, hogy az INTJ személy az embereket is meg akarja érteni, meg akarja fejteni. Ez néha egy csak rájuk jellemző, őszinte naivitásban nyilvánul meg. Ami sok F-re is jellemző — annyi különbséggel, hogy az INTJ nem kiapadhatatlan szeretetet és együttérzést vár el a partnertől, hanem maximális ésszerűséget és egyenességet.

Nem szeretik a rendezetlenséget és azt, ha valami nem hatékony, és bármit, ami zavaros vagy homályos. A tisztánlátást és a hatékonyságot szeretik. S hatalmas mennyiségű energiát és időt fektetnek abba, hogy a meglátásaikat rendezett rendszerekké szilárdítsák.

intj egy óramű előtt szerelmével.

INTJ a zseniális megoldások megszálottja

A zsenik sokszor arrogánsnak tűnhetnek

Egy kívülálló számára az INTJ kisugárzása könnyen összetéveszthető az egyszerű arroganciával. Pedig csupán arról van szó, hogy a zseni INTJ általában magabiztos, határozott megjelenéssel rendelkezik, s személyisége meglehetősen sajátos. Utóbbi hátterében az a speciális tudás áll, amit a legtöbb zseni már fiatalabb korában elkezd felhalmozni.

Mikor az INTJ-t saját szakterületéről kérdezik, vagy olyasmiről, ami érdekli, képes azonnal megmondani, hogy az adott dologban tud-e segíteni neked vagy sem, és ha igen, akkor hogyan. Az INTJ jól tudja amit tud. S talán még lényegesebb, hogy azt is tudja, mi az amit nem tud. Egy dolog viszont ne tévesszen meg senkit. A zseni sok minden iránt érdeklődnek, s abban alaposak és naprakészek is.

Más embereknek olykor nehézséget okoz megérteni a zseniket. Tartózkodónak és visszahúzódónak látják őket. A zseni tényleg nem túl kifejező a szeretetét illetően. S gyakran nem dicsér vagy támogat segítően másokat olyan mértékben, mint amit mások igényelnek vagy elvárnak. Ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán nincs bennük szeretet vagy törődés más emberek iránt. Egyszerűen csak nem érzik szükségét az esetek többségében, hogy kimutassák.

Mások tévesen úgy érzékelik ezt, hogy az INTJ-k merevek és senkire sem hallgatnak. Ami egy tévedés, semmi sem áll távolabb az igazságtól. A zseni INTJ-k elkötelezetten törekszenek arra, hogy mindig megtalálják a minden szempontból legjobb stratégiát az elképzeléseik megvalósításához. Épp ebből adódóan az INTJ általában meglehetősen nyitottak, ha másfajta megközelítésről van szó. Még akkor is, ha ezt nem mindig mutatják ki.

Az INTJ-knek észben kell tartaniuk, hogy rendesen ki kell fejezniük magukat, hogy elkerüljék a félreértésekből adódó nehézségeket. Megfelelően fejlett kommunikációs képességek hiányában szűkszavúakká és rövidekké válhatnak az emberekkel és elszigetelődnek.

Az INTJ valószínűleg legnagyobb erőssége az emberekkel való kapcsolataiban az intuitív képessége, és a szándék, hogy ha kell, “dolgozzon” egy kapcsolaton. Mivel T, ezért sokszor hiányzik belőle a természetes empátia, amivel sok F rendelkezik. Az intuitív funkciója jól helyettesíti ezt a hiányosságot azzal, hogy segít feldolgozni a kommunikáció lehetséges jelentéseit olyan apró dolgok mögött, mint például a hangsúly, a szóhasználat vagy a mimika (tehát az INTJ gyakorlatilag képes az érzelmeket is intuitív módon, érzelmek befolyása nélkül kikövetkeztetni). Ez a képesség csiszolható és irányítható azáltal, hogy következetesen újra és újra arra törekednek, hogy megértsék és támogassák a számukra fontos embereket. Egy INTJ-vel kialakított komolyabb kapcsolatot robusztusság, stabilitás és jó kommunikáció jellemez.

A zseni INTJ-k stresszes helyzetben:

Nagymértékű stressz alatt az INTJ értelmetlen, ismétlődő, fizikai tevékenységek megszállottjává válhat, mint például a túlzott alkohol fogyasztás. Szintén megeshet, hogy elmerülnek a felesleges részetekben, amiket normális esetben nem tartanának fontosnak a végleges céljaik elérésében. Ezen felül:

 • Kontrolláló és utasító lesz.
 • Felvázolja a lehetséges alternatívákat és azt, hogy az eredményt miként tudja alakítani.
 • Csendesen indulatos és hajszolt.
 • Kommunikációját csak a legfontosabbakra korlátozza.
 • Sokkal több opciót és alternatívát generál, mint amennyire szükség van.
 • Hezitál, hogy az ötleteit megossza-e – nem viseli el, ha valamit ráerőszakolnak vagy félbeszakítják.

A zsenik stresszkezelési stratégiái:

 • Pihenjen és aludja ki magát.
 • Fókuszáljon a gondolkodási képességeire, hogy strukturálja a problémát, és készítsen tervet a megoldásra.
 • Mondja le az összes olyan tevékenységet, ami nem része a megoldásnak, és találjon időt arra, hogy egyedül legyen.
 • Eddzen, olvasson, menjen hosszú sétára.

Források:

http://typelogic.com/intj.html
http://www.anima-racio.hu/pdf/Szemelyiseg_es_stressz.pdf

Címke , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

 • A INTJ – „Zsenik” további jellemzői

  • Az INTJ Zsenik pszichológiai jellemzése

   Az INTJ – Zsenik Jung-i funkcióinak preferencia sorrendje: Domináns: (Ni) Introvertált Intuíció Kiegészítő: (Te) Extravertált Gondolkodás Harmadlagos: (Fi) Introvertált Érzés Alárendelt: (Se) Extravertált Érzékelés Az INTJ Zsenik Introvertált Intuíciója (Ni) Az INTJ az ötletek embere. Minden lehetséges számára, bármi legyőzhető. Mindegy, milyenek a külső körülmények, mindig kész felfogni a dolgok Részletek —>

  • INTJ Zsenik magánélete

   Az INTJ Zsenik erősségei egy kapcsolatban: Nem érzi magát fenyegetve egy konfliktustól vagy kritikától Általában magabiztos Komolyan veszi a kapcsolatát és az elköteleződést Általában nagyon intelligens Képes kilépni egy olyan kapcsolatból, amelynek már nincs értelme, bár utána rágódhat rajta még egy ideig Érdekli őt, hogy az optimális kapcsolatot alakítsa ki Részletek —>

  • INTJ Zsenik munkája

   A Lángelme INTJ nagyon összpontosít a belső világára. Jó problémamegoldásban és szeret nehéz intellektuális kirakósokon dolgozni. Ennek köszönhetően gyakran kötnek ki műszaki munkakörökben, mint például tudományos kutató, fejlesztőmérnök, környezetmérnök. A genetika fejlesztési területe hasznot húz az INTJ-k erősségéből, csakúgy, mint a gyógyászat vagy a kutatás. Amennyiben tanítanak, azt többnyire főiskolai Részletek —>