Döntés, a személyiség összetevője

A mentális funkciók közül Jung a választást, döntéshozatalt racionális funkciónak nevezte, mivel ennek során belső rendünk szerint szelektáljuk az összegyűjtött információt, azaz hozunk döntéseket ezekről. Az itt megjelenő dichotómia a gondolkodásnak és érzésnek nevezett preferenciáké.

Gondolkodás alapú döntés (T):

A gondolkodók a világ személytelen logikára alapozó ítészei, a hibamentes jelenségek hívei. A hibás, vagy annak vélt valóságot – még ha olykor következetlenségekkel is – kíméletlenül kritizálják; és ezt bármikor megteszik, ha egy általuk logikai buktatónak vélt jelenséggel találkoznak.

A gondolkodó funkció kapcsolja össze az okot az okozattal, és képez logikai rendet közöttük. Azok esetében, akiknél a döntéshozatal elsődleges alapja a a gondolkodó funkció kapcsolja össze az okot az okozattal, és képez logikai rendet közöttük. Azok esetében, akiknél a döntéshozatal elsődleges alapja a Érzelmeit nem mutatja ki könnyedén, gyakran kellemetlenül érzi magát, ha mások érzelmeivel szembesül.

 • Megsértheti mások érzéseit anélkül, hogy akarná vagy akár észrevenné.
 • Szeret elemezni, logikus sorrendbe rakni dolgokat.
 • A harmónia nem sokat számít.
 • Személytelenül, érzéketlenül. hidegen dönt, néha anélkül, hogy figyelembe venné mások kívánságait.
 • Sportszeren, tisztességesen kell bánni vele.
 • Szükség esetén képes megdorgálni vagy akár elbocsátani
 • is másokat.
 • Elemző beállítottságú – könnyen reagál mások gondolataira.
 • Általában határozott egyéniség.

Érzés alapú döntés (F):

Az érző funkció a személyes vonzás és taszítás alapján működik. Az e mentális folyamat alkalmazását kedvelő személy a döntés végeredményét az emberekre tett hatásuk szerint értékeli. Az érző a személyes értékeit tekinti döntései alapjának. Jobban érdekli az ember, mint a feladat maga. Igénye a harmónia, a csatlakozás, befogadottság, az egyetértés.

 • Igencsak tudatában van mások érzéseinek.
 • Szeret kedvezni az embereknek, még kevéssé fontos dolgokban is.
 • Szereti a harmóniát. A hatékonyságát erősen zavarhatja a viszálykodás.
 • Igényli időnként a dicséretet.
 • Nem szeret kellemetlen dolgokat mondani másoknak.
 • Inkább ember-orientált – könnyebben reagál mások értékeire.
 • Hajlamos az együttérzésre.

Források:

 • A vezető személyisége – vezetői személyiségelméletek (Koronváry Péter, 2005)
 • Myers-Briggs Típus Indikátor (MBTI) Magyarországon (dr. Erős Ilona – Jobbágy Mária)