Myers-Briggs Típus Indikátor (MBTI) története

A megközelítés alapjait Carl Gustav Jung könyve, a Lélektani típusok 1921-ben megjelent német, illetve a 1923-ban megjelent angol kiadása tartalmazta. Ebben Jung bemutatta a személyiségtípusok általa használt rendszerét, és annak részletes értelmezését.

A negyvenes évek közepétől egy amerikai asszony, Isabel Briggs Myers – akit különösen megragadott Jung elmélete, hiszen ez egybevágott édesanyja korábbi megfigyeléseivel és kutatásával – rendszert és eljárást dolgozott ki Jung elméletének mindennapi hasznosítására.

Kiterjedt kutatást folytatott, és a jungi felfogást kérdőív változatban olyan nyelvezetre fordította, amelyet bárki megérthetett. Könyve, a „Gifts differing” (Eltérő adottságok), amely halála után, 1980-ban jelent meg, átfogó bevezetését adja a Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) néven ismertté lett rendszernek.

Könyve és felfogása, amely a személyiségbeli különbségek értékét és elfogadását hirdeti meg, alapja a világ sok országában napjainkban zajló munkahelyi és más közösségi különbözőség (diverzitás) programoknak. Az MBTI rendszerét és benne saját személyiségtípusát évről évre négy millió ember ismeri meg.

A kérdőívet gondozója, a Consulting Psychologist Press, Inc. (CPP) adja ki és terjeszti. Körülbelül húsz nyelvre fordították le és honosították a CPP által jóváhagyottan. Az elmúlt húsz évben több változatot fejlesztettek ki, a legutóbbi, M jelű változat 1998-ban jelent meg. Ez a korábbiaknál jobb statisztikai eredményeket mutat fel megbízhatóságban és érvényességben, valamint figyelembe veszi az amerikai nyelvben és kultúrában az előző változat kifejlesztése óta lezajlott változásokat is.

Az MBTI személyiség-tipológia szempontjai

Személyiségünk egyedisége ellenére megfigyelhetőek az alapvető mintái:

  • Vannak akikkel pillanatok alatt egymásra hangolódunk, és vannak, akikkel ez tovább tart.
  • Sokszor tapasztaljuk az emberekkel való kapcsolatunkban, hogy vannak, akik hasonlóképpen, mások szinte érthetetlenül másként közelítenek meg kérdéseket, mint mi.
  • Azonosak vagy különbözőek az értékeik, hasonló dolgokhoz vonzódnak, vagy éppen ellenkezőleg, számukra teljesen érdektelen az, ami minket lázba hoz.

Ezeknek az azonosságoknak és különbségeknek persze sokféle forrásuk van. Az MBTI rendszere alapvetően ebből 4-et emel ki, s azokat vizsgálja. Az alábbi négy kérdést megválaszolva bármikor bárki felmérheti, alapvetően hogyan reagál a világra, s ez miként határozza meg a mindennapjait.

 “E”xtravertált

Társasággal, beszélgetéssel, bulival kapcsolódom ki

Hogy pihensz, töltödsz fel?

“I”ntrovertált

Egyedül visszavonulva tudok a legjobban pihenni

“S”ensing

Az 5 érzékszervvel felfogható jelenségekre figyelek

Hogy gyűjtesz információt?

i”N”tuitív

Megérzéssel és ötletekkel tájékozódom a világban

“T”hinking

Ész érvekkel és logikával hozom meg a döntéseimet

Mi alapján döntesz?

“F”eeling

Érzések és értékek alapján döntök

“J”udging

Megítélő és tervező típus vagyok

Milyen az életstílusod?
Hogyan viszonyulsz a világhoz?

“P”erceiving

Figyelek a részletekre, s
spontán életet élek

 


Források:

  • A vezető személyisége – vezetői személyiségelméletek (Koronváry Péter, 2005)
  • Myers-Briggs Típus Indikátor (MBTI) Magyarországon (dr. Erős Ilona – Jobbágy Mária)

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.