ESFJ : „Gondoskodók” általános jellemzése

Az ESFJ gondoskodók preferenciái

Az ESFJ Gondoskodók a világ felé fordulnak, s az érzéseik révén tájékozódnak

Az ESFJ – Gondoskodók elsődlegesen kifelé, a külvilág felé fókuszálva élik az életüket. Aszerint állnak hozzá dolgokhoz, hogy mit éreznek velük kapcsolatban, illetve hogyan illenek bele a személyes értékrendjükbe.

Másodlagosan befelé fordulnak, ahova az öt érzékszervükkel érzékelt dolgokat szó szerinti, kézzelfogható tapasztalatokként fogadják be. Abból adódóan a Gondoskodók társasági lények – imádják az embereket, s élénken érdeklődnek mások iránt.

Az Érzékelő és Megítélő jellegzetességeiket használva jellegzetes, részletes információkat gyűjtenek másokról, és ezeket mások segítésére használják fel. Szeretni akarják az embereket, és rendelkeznek egy különleges adottsággal, mellyel mindenkiből a legjobbat hozzák ki:

Rendkívül jól olvasnak mások gondolataiban és érzéseiben, pont ezért könnyen megértik mások nézőpontját is.

Az ESFJ – Gondoskodók életének központja a szeretet, hogy minden kellemes és boldogító legyen. Nagyon odaadóvá és érzékennyé teszi őket ez a fajta viszonyulás, mely sokaknak megnyugvást tud hozni az életében. Ennek köszönhetően sokan szeretnek az ESFJ – Gondoskodók társaságában lenni, mert ezen különleges adottságuk révén képesek elérni, hogy az környezetükben élők sose legyenek maguk alatt.

Az ESFJ – Gondoskodó értékrendje

Az ESFJ – Gondoskodók nagyon komolyan veszik a kötelességeiket, és éppen ebből adódóan nagyon megbízhatóak. A biztonságot és az állandóságot szeretik, és figyelmük az élet részleteire irányul. Másokat megelőzve látják mire van szükségük másoknak, és mindent elkövetnek, hogy az meg is kapják. Élvezik a feladatokat és nagyon jól is csinálják.

Kedvesek és élénkek, s nagy szükségük van mások elismerésére, hogy jól érezzék magukat a bőrükben. Rosszul esik nekik a közönyösség, és nem értik a barátságtalan viselkedést sem. Az nem fér bele a világképükbe.

Nagyon önzetlen emberek, akiket az tesz leginkább elégedetté, ha látják, hogy mások boldogok. Szeretnék, ha az emberek méltányolnák azt amilyenek, és azt amit adnak másoknak. Nagyon érzékenyek mások gondjaira, és önzetlenül nyújtanak segítő kezet. Az ESFJ – Gondoskodók annyira törődőek, hogy időnként nehezen vesznek észre vagy fogadnak el egy csúnya igazságot olyan személyekről, aki közel állnak hozzájuk.

Lévén az Extravertált Érzés uralja a személyiségüket, az ESFJ – Gondoskodók az emberek figyelésére, olvasására fókuszálnak. Nagyon igénylik, hogy kedveljék őket, és mindent az ellenőrzésük alatt tartsanak. Rendkívül jól belelátnak másokba, és gyakran megváltoztatják a saját modorukat, hogy jobban kedvére tegyenek annak, akivel éppen beszélgetnek.

ESFP gondoskodó 6 korsó sört visz a kezében

Egy gondoskodó bármire képes, hogy másoknak a kedvére tegyen.

Az ESFJ Gondoskodók megbízhatóak

Az ESFJ – Gondoskodó értékrendjét a külvilág határozza meg. Általában nagyon határozott elképzelésük van arról, hogy a dolgoknak milyennek kéne lenniük, és nem félnek hangoztatni sem ezen véleményüket. Mindemellett az értékrendjüket és az erkölcseiket a körülöttük levő világhoz mérik, nem pedig egy belső értékrendjükhöz.

Habár erős erkölcsi kódexük van, de ezt a közösség határozza meg, amiben élnek, nem pedig valamilyen erős meggyőződésen alapuló belső értékrend.

Azok az ESFJ – Gondoskodók, akiknek abban a szerencsében volt részük, hogy egy olyan érték rendszerben nőhettek fel, ami erkölcsös és a valódi jóságról szól, minden bizonnyal a legkedvesebb, legönzetlenebb lények. S pont ezért örömest nyújtanak segítő kezet bárkinek, habozás nélkül. Ezen egyéneknek a személyiség típusából adódó önzetlensége valódi és tiszta.

Azok az ESFJ – Gondoskodók, akiknek nem adatott meg, hogy a saját értékrendjüket egy elfogadható külső érték rendszerhez igazítva alakítsák ki, olykor igen csak megkérdőjelezhető értékekhez tartják magukat. Ilyen esetekben az ESFJ – Gondoskodó gyakran maga is őszintén hisz az ilyen elferdült értékrend létjogosultságában.

Nem értik magukat az értékeket, ezért nem is tudják őket „kiegyenesíteni”. Amikor az így eltorzult értékrendjüket a társadalmunkhoz mérik, könnyen találnak támogatást, bármilyen erkölcsi túlkapást is akarnak igazolni.

Ez a fajta ESFJ – Gondoskodó igazán veszélyes személy. Az Extravertált Érzésük arra sarkallja őket, hogy irányítsanak és manipuláljanak, és az Intuíció hiánya miatt nem látják át a helyzetet.

A Gondoskodó emberek társadalmi kihívásai

Általában elég népszerűek és elismertek az emberek körében, akiket hatékonyan manipulálnak. ENFJ – Tanító testvéreikkel ellentétben nem áll rendelkezésükre az Intuitív észlelés, hogy segítségével megértsék tetteik valódi következményeit. Mások manipulálásával érik el a céljaikat, miközben meg vannak róla győződve, hogy egy szilárd erkölcsi kódexet követnek.

Minden ESFJ – Gondoskodónak természetes hajlama, hogy ellenőrzése alatt tartsa a környezetét. A domináns funkciójuk (Extravertált Érzés) igényli a struktúrát és a rendezettséget, valamint lezárást, befejezést sürget. Az ESFJ – Gondoskodók rendezett, stabil környezetben érzik magukat a legjobban.

Nem jellemző A Gondoskodókra, hogy élvezik, ha olyan dolgokkal kell foglalkozniuk, amik elvontak, elméletiek vagy fogalmi megközelítésűek, vagy amik személytelen elemzést igényelnek.

Szeretnek viszont rendet és rendszert teremteni, és nagyon jók az olyan feladatokban, amik ezt igénylik. Az ESFJ – Gondoskodóknak vigyázniuk kell, hogy ne próbáljanak irányítani olyan embereket az életükben, akik nem szeretnék, ha bárki is befolyásolni akarná őket.

Az ESFJ – Gondoskodók tisztelik és hisznek a tekintélyre épülő törvényekben és szabályokban, és hiszik, hogy másoknak is ezt kéne tenni. Épp ennek következtében hagyományszeretők, szeretik a jól bevált módszereket és megoldásokat. Nem szeretik az ismeretlen a problémákat, s pont ebből adódóan nem szeretnek új dolgokat sem felfedezni, ismeretlen vizekre kalandozni.

Biztonság iránti igényük folytán készségesen elfogadják és tartják magukat a kialakított rendszer szabályaihoz. Ez a hajlamuk olykor oda vezet, hogy vakon elfogadnak szabályokat, anélkül, hogy megkérdőjeleznék vagy megértenék azokat.

Egy olyan ESFJ – Gondoskodó, aki nem igazán ideális körülmények között nevelkedett, hajlamos nagyon bizonytalanná válni, és minden figyelmét mások igényeinek kielégítésére fordítani. Nagyon irányító is lehet, vagy túlérzékeny, aki rossz szándékot feltételez ott is ahol nincs.

Az ESFJ – Gondoskodó társas viselkedése

Az ESFJ – Gondoskodók sok olyan tulajdonságot testesítenek meg, amit a társadalmunkban a nőkkel hoznak összefüggésbe. Ennek ellenére a férfi ESFJ – Gondoskodók egyáltalán nem tűnnek nőiesnek. Épp ellenkezőleg, az ESFJ – Gondoskodók jellemzően nagyon is tisztában vannak a férfi-női szerepekkel, és nagyon is könnyen azonosul azzal a szereppel, amit a társadalmunk a nemükhöz köt. Épp ezért a férfi ESFJ – Gondoskodók meglehetősen férfiasak (habár érzékenyek, ha jobban megismerjük őket), a nő ESFJ – Gondoskodók pedig nagyon nőiesek, a párjuk felé érzékiek is.

A Gondoskodók ideális esetben kedvesek, együttérzőek, segítőkészek, együttműködőek, tapintatosak, gyakorlatiasak, praktikusak, alaposak, következetesek, szervezettek, lelkesek és élénkek. Nagylelkű házigazdák, a születésnapok, nyaralások, ünnepségek felügyelői. Szeretik, és örömmel be is tartják a tradíciókat, és bőkezűen ajándékoznak, különösen akkor, mikor ezt a szokás is megköveteli (pl. karácsonykor).

Ha a külső, befolyásoló tényezőktől eltekintünk, az ESFJ – Gondoskodó szívesen vállalja a főnökséget. Tisztán látja a problémákat, könnyen oszt ki feladatokat, nagy lendülettel és keményen dolgozik rajtuk. Készségesen gondoskodnak másokról, kiszolgálva másokat figyel és szolgál. A szolgálat lényegében ez az “élet értelme” egy ESFJ Gondoskodó számára, de elvárja annak viszonzását, elismerését is.

A mások irányítása egy ESFJ Gondoskodó számára nem kihívás, de annak következményeinek felmérése már nem egyértelmű számukra.

Az ESFJ – Gondoskodó belső konfliktusai

Az ESFJ – Gondoskodó könnyen megbántódik, és mikor megsértik, az érzelmei kitörnek. Ami a szívükön, az a szájukon, ennek jegyében gyakran sugároznak melegséget és vidámságot, de nem ritkán túllőnek a célon, és a lelkükben tanyázó folytonos aggodalom is felszínre tör. Néhány ESFJ – Gondoskodó ezeket a vibráló érzelmeket drámai előadás keretei közt engedi szabadjára a színpadon vagy a képernyőn.

Az erős, ellentmondásos hatások könnyen felemésztik. Az igazságérzetük, a jót és rosszat való felismerésük folyton küzd egy intenzív, “anyáskodó”, gondoskodó, védelmező késztetéssel. Ez sokszor meg is nyilvánul egy gyors, rajtaütésszerű cselekedetben, amit szigorú dorgálás követ. Végül azonban, ahogy a bűnös nyakán szorul a hurok és kezd elszállni minden remény, maga a hóhér menti meg a végzetétől.

Egy önmagával viaskodó ESFJ – Gondoskodó figyelemre méltó látványt nyújt. Mikor döntéshozatalra kerül a sor, főleg olyankor, mikor esélyes valamiféle konfliktus (amitől az ESFJ – Gondoskodó egyébként irtózik), harcot vív egymással a fekete-fehér életszemlélete és a viszályellenes magatartása.

A versengés és küzdelem saját magával állítja szembe, egyszer határozottan kinyilatkoztatja a döntését, aztán hirtelen átkapcsol óvatosba, hogy megelőzze az ellenségeskedést, majd ezt ellensúlyozza kétségbevonhatatlan értékekkel. Az önmagával való küzdelem kifulladásig tart, amikor is a győztes mindent visz.

Mint gondviselő, az ESFJ – Gondoskodó mindenhol veszélyt lát:

 • kiszámíthatatlan környezet,
 • fertőzések,
 • ismeretlen, alattomos jellemhibák,
 • lelkiismeretlen gonosztevők, amikre mind fel kell készülni.

A világot veszélyes helynek látják, ahol nem bízhatnak senkiben és semmiben. Nem mintha az ESFJ – Gondoskodó paranoiás lenne, a “különösen éber” jobb kifejezés. Mindezek miatt remek védelmező, kitűnik olyan területeken, mint az egészségügy és az oktatás.


Az ESFJ – Gondoskodó stresszes helyzetben:

 • Túlérzékennyé válik, de nehezére esik pontosan kimutatni érzelmeit
 • Lehangolttá válhat, sebezhetőnek és értéktelennek érezheti magát
 • Hajlamos lemondóvá válni, csak a sivár jövőt látja
 • Erősen önkritikussá lesz, és könnyen kritizál másokat is
 • Úgy érzi, túl sokat követelnek tőle

Stresszkezelési stratégiák:

 • Végezzen fárasztó fizikai tevékenységet, menjen levegőre, fusson
 • Mondja el a legmélyebb érzéseit és aggályait olyan barátoknak, akikben bízik
 • Vegye körül magát olyanokkal, akik támogatják, és kifejezetten neki szóló, tápláló visszajelzést adnak
 • Kezdjen bele részletes és rendszeres hobbi folytatásába (naplóírás, főzés)

Forrás:

http://typelogic.com/esfj.html
http://www.anima-racio.hu/pdf/Szemelyiseg_es_stressz.pdf

Címke , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

 • A ESFJ – „Gondoskodók” további jellemzői

  • Az ESFJ Gondoskodók pszichológiai jellemzése

   Az ESFJ – „Gondoskodók” Jung-i funkcióinak preferencia sorrendje: Domináns: (Fe) Extravertált Érzés Kiegészítő: (Si) Introvertált Érzékelés Harmadlagos: (Ne) Extravertált Intuíció Alárendelt: (Ti) Introvertált Gondolkodás Az ESFJ Gondoskodók Extravertált Érzés (Fe) Az ESFJ gondoskodók életét az Extravertált Érzés vezérli. Az Érzés, mint racionális (pontosabban döntéshozó) funkció, könnyen megfogalmazza és kifejezi a Részletek —>

  • ESFJ Gondoskodók magánélete

   ESFJ Gondoskodók erősségei egy kapcsolatban: Sok energiát fektet a kötelezettségeibe Természeténél fogva kedves és barátságos Kedvében akar járni másoknak Nagyon komolyan veszi az elköteleződést, életre szóló kapcsolatot keres Felelősségteljes és praktikus, jó a minden napi dolgok elintézésében Lelkes és népszerű, az emberek keresik társaságát Jól bánik a pénzzel Hagyományőrző és Részletek —>

  • ESFJ Gondoskodók munkája

   A “Gondoskodó” (ESFJ) típus olyan, mint a Mikulás: népszerűek és azt figyelik, hogy az emberek jól viselkednek-e vagy csintalankodnak. Szeretnek gondoskodni az emberek jólétéről és jól fejlett társas készségekkel rendelkeznek, ígya legjobban az olyan állásokat kedvelik, ahol emberekkel foglalkozhatnak. Gyakran dolgoznak az egészségügyben orvosként vagy nővérként. Vonzódnak az oktatás vagy Részletek —>